Müüsleri Saare Selts on mittetulundusühing, mis asutati 2006. aastal eesmärgiga  külaelu arendamine selleks sobiva keskkonna loomisega aktiivse külaelu, arenenud ettevõtluse ja infrastruktuuriga töötamis-, elamis- ning puhkepiirkonnaks kohalikele elanikele ja turistidele.

Ühingu nimi tuleb Tiigi talu esimese peremehe Ado Saare perekonnanimest. Piirkonnas teatakse seda kohta Saare nime all ning territooriumil asuvaid hooneidki on pikka aega kutsutud rahvasuus Saare tallideks. Endise talukoha maad, hooned ja rajatised on antud mittetulundusühingu käsutusse eesmärgiga kasutada neid avalikes huvides säilitamaks ning tutvustamaks Eesti ajaloo- ja kultuuripärandit.

Aastatel 1918-1920 aset leidnud Eesti Vabadussõja tähtsust meie ajaloos on raske üle hinnata. Vabadussõjas saavutatud võidul oli oluline roll meie rahvuse püsimajäämisel ning arengul. Üks olulisi Vabadussõja lahinguid peeti Müüsleris, kus otsustati ka Järvamaa saatus.

1934.a. püstitati võiduka lahingu tähistamiseks mälestussammas, mille vahetusse lähedusse on MTÜ Müüsleri Saare Selts eestvedamisel rajatud temaatiline näitus, milles seletatakse Eesti ajalugu ning antakse täpne ülevaate Eesti Vabadussõja tekkimise põhjustest, kulgemisest ja tulemustest ning tähtsusest meie ajaloos.

Seltsi missiooniks on tutvustada Eestile vabaduse toonud sõda võimalikult laiale sihtrühmale ning äratada neis huvi Vabadussõja teemaga sügavuti tutvuma. Lisaks ajalooalaste teadmiste täiendamisele on eesmärgiks pakkuda külastajatele ainulaadset ja meeldejäävat elamust Müüsleris.

Kodulehe valmimist toetas LEADER, MTÜ Järva Arengu Partnerid