PROJEKT:                  Ait-kuuri rekonstrueerimine käsitöökojaks-näitustehalliks (I etapp)

TEOSTATUD:             2008 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Lammutustööd, vundament peasissepääsule, hüdroisolatsioon ja soojustus vundamendile, välisseinte paikamine, hoone kõrgendus koos vöödega, vahelaetalad, peasissekäigu karkass, soojustamata katus, kandev välissein, maja seest pinnase eemaldamine, võlvi liigutamine ukse kohalt akna kohale. Piirkondliku arengukava ja lõhikokkuvõte ja dokumentide koostamine.  Ait-kuuri rekonstrueerimine käsitöökoda-näitustehalliks vajalikud projekteerimistööd.

MEEDE:  PRIA 3.2  Külade uuendamise ja arendamise  investeeringutoetus

 

PROJEKT:                 Ait-kuuri rekonstrueerimine käsitöökojaks-näitustehalliks (II etapp)

TEOSTATUD:            2009 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Avade täited (uksed, aknad), korstnate ehitus koos viimistlusega, esimese korruse viimistlemata põranda esimene kiht koos trasside vundamendist läbiviimisega, tööde I etapis laotud hoone kõrgenduse viimistlemine, tuletõrje evakuatsiooni redeli paigaldamine, vihmaveesüsteemi paigaldamine, hoone  sisemiste maakivist seinte viimistlemine, elektri toomine hoonesse koos kilbi paigaldusega, peasissepääsu ehitus koos viimistlusega, katuse lumetõkete paigaldus, katuse redeli paigaldus, välistreppide ehitus.

MEEDE:  PRIA 3.2  Külade uuendamise ja arendamise  investeeringutoetus

 

PROJEKT:                  Müüsleri teemaparkide ehitus- ja haljastusprojektid

TEOSTATUD:             2010 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Kilplaste Teemapargi Kilplala Hiirekoera Hoovi ala haljastusprojekt

Vabadussõja teemapargi ekspositsioonihoone järgmised ehitusprojektid:

Arhitektuurne põhiprojekt; konstruktiivne põhiprojekt; elektrivarustuse ja nõrkvoolu põhiprojekt; kütte- ja ventilatsioonisüsteemide põhiprojekt; veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide  põhiprojekt; ehitusmahtude kalkulatsioon. Välised veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide põhiprojektid; välised elektri ja valgustuse põhiprojektid; Kergliiklusteed, parklad,  vertikaalplaneerimise põhiprojekt; Tuletõrje veevõtukoha põhiprojekt.

MEEDE:   LEADER programm

 

PROJEKT:                 Müüsleri teemaparkide ja külakeskuse ümbruse korrastamine

TEOSTATUD:            2010 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Soetatud Rider Husqvarna 175 AWD koos 112 cm lõikeorganiga soetamine.

MEEDE: LEADER programm

 

PROJEKT:                 Vabadussõja teemapargi tasuvus- ja teostatavus analüüsi koostamine

TEOSTATUD:            2010 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Koostatud Vabadussõja teemapargi tasuvus- ja teostatavus analüüsi koostamine..

MEEDE:   KfW Bankengruppe ja AS SEB Pank toetusel 

 

PROJEKT:                 Ait-kuuri rekonstrueerimine käsitöökojaks-näitustehalliks (III etapp)

TEOSTATUD:           2010 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Puurkaevu, vee- ja kanalisatsioonitrass, imbväljaku rajamine, WC ehitus, hoone ja katuse soojustamine koos viimistlusega.

MEEDE:  PRIA 3.2  Külade uuendamise ja arendamise  investeeringutoetus

 

PROJEKT:                Varjualuse ehitamise koolitus Vabadussõja teemapargis

TEOSTATUD:           2011 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Viidud läbi 4 ökoloogilise ehituse koolitust. Koolituse  abil on valminud telkimisalale varjualune. 

MEEDE:   EAS Kohaliku Omaalgatuse Programm

 

PROJEKT:                  Käsitöökoda-näitustehalli  I korruse ehitustööde lõpetamine

TEOSTATUD:            2013 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

 Leiliruumi väljaehitamine (seinad, lava, keris…), pesuruumi väljaehitamine (viimistlus, segistid …), köögi väljaehitamine koos kohtkindla inventariga, nõrkvoolusüsteemi väljaehitamine (signalisatsiooniseadmed, ATS jne), hoone elektrisüsteemi väljaehitamine koos valgustitega, ventilatsioonisüsteemi rajamine

MEEDE:  LEADER meede


PROJEKT:         Vabadussõja Teemapargi ala heakorrastamine ja tuletõrje veevõtukoha rajamine

TEOSTATUD:    2014 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Teemapargi ala heakorrastamine (maapinna tasandamine ja muru külvamine; tiigi süvendamine ja kallaste heakorrastamine), Tuletõrje veevõtukoha rajamine: (tuletõrje veevõtukaevu rajamine,  tiigi ülevoolukraavide rajamine)

MEEDE:  LEADER meede


PROJEKT:         Ekspositsioonihoone rekonstrueerimistööde teostamine

TEOSTATUD:    2014 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Välisseinte parandustööd ja taastamine, hoone elektriühenduse rajamine ja hoone ava täited (uksed-aknad)

MEEDE:  LEADER meede


PROJEKT:         Müüsleri nõukogudeaegsete sigalate lammutamine

TEOSTATUD:    2014 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Kolme nõukogudeaegse lauda varamete lammutustööd.

MEEDE:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Jäätmeprogramm


PROJEKT:         Vabadussõja teemalise näituse "Vabatuse tee" teise etapi koostamine

TEOSTATUD:    2014 aastal

TEOSTATUD TÖÖD:

Eesti Vabadussõja kaart põrandale ja põrandakaardi alus mõõdus 480 x 370 cm. Ajastu foto 2.5 x 5 m ja ajastu foto ca 3 x 4 m (trükituna PVC bännerile, kasutatav teiselt poolt ekraanina).

MEEDE:  LEADER meede