Ärgu ununegu need, kes loonud

Eesti riigi, kaitstes isamaad ja merd,

kodurajadele rahu toonud,

ohverdades oma tervist, elu, verd!


Jakob Liiv